ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:998104100
Γ.Ε.ΜΗ.:122232499000
Μ.Α.Ε.:67075/03/B/08/62
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Ελευσίνας
Διεύθυνση:ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 3-Τ.Κ. 19200
Τηλέφωνο:2105540100